Loading...
Потребител:
Парола:
  Заявка за регистрация > 
-->
 
  News
  Forum
  Gallery
  Membership
  Branch Blagoevgrad
  Branch Burgas
  Branch Varna
  Branch V.Tarnovo
  Branch Vratsa
  Branch Plovdiv
  Branch SU Sofia

 
 Name
 
 e-mail
 
 Text
 

 THE ACTIVE MEMBERS

in the Association of Young Psychologists in Bulgaria “4th April”


Board of directors

YPsyR/0001 Borislav Emilov Slavchov

YPsyR/0002 Dimitar Stefanov Bozhilov
YPsyR/0003 Marina Angelova Grancharova
YPsyR/0049 Magdalina Aleksandrova Tancheva
YPsyR/0093 Mariyan Vasev Vasev

 
Coordinators

YPsyR/0039 Daniel Rosenov Dzhinsov
YPsyR/0114  Evgeniya Lachezarova Lazarova
YPsyR/0040 Ina Ilianova Karova

YPsyR/0063 Martina Stefanova Tomova
YPsyR/0013  Ralitsa Pancheva Simonska
 
Members

YPsyR/0004    Dimana Ivanova Todorova
YPsyR/0005    Aleksandra Borisova Hristeva
YPsyR/0006    Tsvetelina Spasova Spasova
YPsyR/0007    Zornitsa Kostadinova Gesheva
YPsyR/0008    Martina Emilova Ivanova
YPsyR/0009    Vasilena Aleksandrova Popimerova
YPsyR/0010    Petar Ivanov Valchanov
YPsyR/0011     Mariya Krasteva Prashkova
YPsyR/0012    Dariya Zhelyazkova Nikolova
YPsyR/0014    Gergana Ivanova Kostova
YPsyR/0015    Aneta Blazheva Blazheva
YPsyR/0016    Atanas Aleksandrov Panchev
YPsyR/0017    Ismail Ismet Ismail
YPsyR/0018    Adriana Bednikova
YPsyR/0019    Milena Valentinova Stoilova
YPsyR/0020    Lyubomira Ivanova Evtimova
YPsyR/0021    Teodora Angelova Kortakova
YPsyR/0022    Dimitar Rumenov Savov
YPsyR/0023    Iliya Lachezarov Atanasov
YPsyR/0024    Diana Evtimova Epitropova
YPsyR/0025    Anna Lyubomirova Rabadzhiyska
YPsyR/0026    Tanya Ivanova Bozukova
YPsyR/0027    Milena Dimcheva Metodieva
YPsyR/0028    Natasha Virmozelova Angelova
YPsyR/0029    Margret Plamenova Pelovska
YPsyR/0030    Gergana Vaskova Stanoeva
YPsyR/0031    Magdalena Ognyanova Bateva
YPsyR/0032    Ina Ivanova Karapetkova
YPsyR/0033    Lyublyana Krasimirova Dimitrova

YPsyR/0034    d-r Stoyan Raykov Vezenkov
YPsyR/0035    Kirilka Ivanova Stancheva
YPsyR/0036    Mariya Milenova Urilska
YPsyR/0037    Nikolay Naskov Chakarov
YPsyR/0038    Antoaneta Dineva Toseva
YPsyR/0041     Luchiya Petrova Taskova
YPsyR/0042    Svetla Petrova Toncheva
YPsyR/0043    Sait Vladimirov Grahovski
YPsyR/0044    Ivelin Sashov Ivanov
YPsyR/0045    Petya Georgieva Georgieva
YPsyR/0046    Ralitsa Evgenieva Kotseva
YPsyR/0047    Georgi Iliev Georgiev
YPsyR/0048    Aleksandra Dimitrova Chapanova
YPsyR/0050    Desislava Rangelova Bozhanova
YPsyR/0051     Slavomir Hristov Slavov
YPsyR/0052    Aneliya Lyubcheva Kondeva
YPsyR/0053    Daniela Yonkova Spasova
YPsyR/0054    Nikola Mariyanov Burnarov
YPsyR/0055    Stefka Dimitrova Kostadinova
YPsyR/0056    Slavi Boychev Georgiev
YPsyR/0057    Petyo Iliev Barzakov
YPsyR/0058    Tsvetelina Stoyanova Mantarova
YPsyR/0059    Georgi Aleksandrov Kostov
YPsyR/0060    Yordanka Raycheva Kostova
YPsyR/0061     Neli Todorova Boneva
YPsyR/0062    Veselina Ilieva Georgieva
YPsyR/0064    Mariya Nikolaeva Rangelova
YPsyR/0065    Daniela Trifonova Chervenakova
YPsyR/0066    Dimitar Ivanovich Ivanov
YPsyR/0067    Reni Hristova Angelova
YPsyR/0068    Borislav Asenov
YPsyR/0069    Stoyanka Sasheva  Petrova
YPsyR/0070    Valentina  Zdravkova  Domovchiyska
YPsyR/0071     Veselin Georgiev Ganev
YPsyR/0072    Neda Urumova
YPsyR/0073    Kristina Rodislavova Ovcharova
YPsyR/0074    Neli  Krasteva Zapryanova

YPsyR/0075    Paulina Georgieva Gugova
YPsyR/0076    Stefan Georgiev Ginchev
YPsyR/0077    Simeon Ivanov Kraev
YPsyR/0078    Milka Nikolavaeva Toneva
YPsyR/0079    Ivaylo Ivanov Kutsarov
YPsyR/0080    Mladen Galinov Velikov
YPsyR/0081     Aleksandar Evgeniev Chalkanov
YPsyR/0082    Ralitsa Maksimova Karova
YPsyR/0083    Viktoriya Dimitrova Kostova
YPsyR/0084    Angela  Ventsislavova Ivanova
YPsyR/0085    Maya Rumenova Kavalova
YPsyR/0086    Lili  Hristova Yordanova
YPsyR/0087    Petar Georgiev Petrov
YPsyR/0088    Aleksandar Radonov
YPsyR/0089    Lora Nikolova
YPsyR/0090    Hristo Hadzhimarinov
YPsyR/0091    Stoyan Iliev Nikolov
YPsyR/0092    Martin Rachev Vasilev
YPsyR/0094    Filipa Filipova Velkova
YPsyR/0095    Aleksandra Svetlanova Angelova
YPsyR/0096    Etien Violetov Benov
YPsyR/0097    Aneta Kokalanova
YPsyR/0098    Georgi Genkov
YPsyR/0099    Yoanna Petrova
YPsyR/0100    Liliya Vitkova Babakova
YPsyR/0101     Olivera Vasileva Atanasova
YPsyR/0102    Ralitsa Antonova Nikolova
YPsyR/0103    Aleksandra Petrova Petrova
YPsyR/0104    Tanya Nikolaeva Dimitrova
YPsyR/0105    Evelina  Ermak  Dimova

YPsyR/0106    Elena Kostadinova Barakova
YPsyR/0107    Zlatomira Georgieva Ilchovska
YPsyR/0108    Veselina Aleksandrova Stoycheva
YPsyR/0109    Vladimir Vladimirov Marinov
YPsyR/0110    Marieta Lyubenova Stefanova
YPsyR/0111    Mariya  Ventsislavova  Ivanova
YPsyR/0112    Antoaneta  Prodanova Prodanova
YPsyR/0113    Ralitsa Borislavova Vasileva
YPsyR/0115    Teodora Nikodimova Pesheva
YPsyR/0116    Zornitsa Tsvetanova Borisova
YPsyR/0117    Nikoleta Borisova Videnova
YPsyR/0118    Mariya Gancheva Stoeva
YPsyR/0119    Asya Ventsislavova Krumova
YPsyR/0120    Kristina Veselinova Kaloyanova
YPsyR/0121    Mitko Toshev Toshev
YPsyR/0122    Marieta Ardashes Antreasyan
YPsyR/0123    Kristina Yankova Yankova
YPsyR/0124    Sibila Valerieva Borisova
YPsyR/0125    Galina Ivanova Chirenska

YPsyR/0126    Margaret Plamenova Tacheva
YPsyR/0127    Zhaneta Georgieva Kostadinova
YPsyR/0128    Aneliya  Lyudmilova  Atanasova
YPsyR/0129    Vladimir Rizov
YPsyR/0130    Tsvetomira  Ivova  Aleksieva
YPsyR/0131    Dafina Georgieva Petrova
YPsyR/0132    Anna  Nikolaeva Tsvetkova
Marked in red are the members who are deprived of their rights due to unpaid annul membership fee for 2012If you are a member of the Association of Young Psychologists in Bulgaria “4th April” and your name is not on the list, please contact our web team:
webteam@4april.eu