Loading...

Потребител:
Парола:
  Заявка за регистрация > 

 
  Новини
  Форум
  Галерия
  Библиотека
  Членство
  Клон Благоевград
  Клон Бургас
  Клон Варна
  Клон В.Търново
  Клон Враца
  Клон Пловдив
  Клуб СУ София

 
 Име
 
 e-mail
 
 Текст
 

 Национално обучение DEOR
Начало: 24.02.2012
Край: 26.02.2012
Срок за кандидатстване: 15.02.2012

Резюме: DEOR (dissemination and exploitation of results) или мерките за разпространението и приложението на резултатите са основна част от проектния цикъл в проектите по програма „Младежта в действие". Обучението е предназначено за бенефициенти, които търсят иновативни и интересни техники за привличане на обществения и медиен интерес към проектите им.

Дати за провеждане: 24.02.12 - 26.02.12
Целева група: Представители на организации, бенефициенти по програмата.
Вид дейност: Обучителен курс (тренинг)
Участници: 20
Населено място: София

За повече информация посетете сайта на НЦЕМПИ
http://youthbg.info/bg/trainings/102/


Youthpass за всички!

Начало: 29.02.2012
Край: 01.03.2012
Срок за кандидатстване: 20.02.2012

Резюме: Чрез обучението Youthpass за всички Националната агенция иска да стимулира използването и издаването на Youthpass сертификати при реализиране на проекти по програма «Младежта в действие», както и да разясни основните предимства на Youthpass като инструмент за признаване на знания и умения, придобити чрез неформално образование.

Дати за провеждане: 29.02.12 - 01.03.12
Целева група: Младежки работници и младежки лидери и ръководители на проекти по програма „Младежта в действие".
Вид дейност: Обучителен курс (тренинг)
Участници: 25
Населено място: София

За повече информация посетете сайта на НЦЕМПИ
http://youthbg.info/bg/trainings/103/

 

 

 

Уважаеми приятели,

СМПБ ви дава възможност да участвате в международен семинар свързан с младежката безработица и кариерно консултиране.
Повече информация може да получите от приложените файлове.Тези, които проявяват интерес трябва да изпратят попълнена регистрационна форма в указания срок.

За участие е необходимо да сте платили членски внос за 2012г.

uploadfiles/fck/Application form - training serbia.doc

uploadfiles/fck/Call%20for%20participants.doc

 

 

Работна група „Обучителен център” към СМПБ 4ти Април, ви кани на обучение на тема „Психосексуални травми и дисфункции. Терапевтични подходи” с лектори д-р Михаил Околийски – сексолог и д-р Владимир Наков – психиатър. Обучението ще се проведе на адрес Екзарх Йосиф 47, етаж 2.


Времетраене - два дни – 25ти и 26ти февруари.
Местата са ограничени – до 15 участници
Срок за записване – до 05.02.2012

Цена на обучението – 120лв
30лв - капаро в срок до 05.02
90лв - на място на 25.02
Местата са ограничени - 15 максимум 

СМПБ "4 Април" ви предлага да участвате в следните обучения:

- ОБУЧЕНИЕ GET INVOLVED!, РУМЪНИЯ
- ОБУЧЕНИЕ EUROPEAN CITIZENSHIP, ГЕРМАНИЯ
- ОБУЧЕНИЕ APPETISER, РУМЪНИЯ
- ОБУЧЕНИЕ BiTriMulti, ИСПАНИЯ
- ОБУЧЕНИЕ ЗА ДОБРОВОЛЦИ SOHO, ИТАЛИЯ
- ОБУЧЕНИЕ TICTAC, ТУРЦИЯ

За повече информация, свалете файла. - Обучения

 

 

СМПБ „4-ти Април” ви кани на традиционната Лятна школа по психология. Елате, за да обогатите своите знания и компретенции в сферата на неформалното психологическо образивание. В рамките на една седмица (9 – 17 юли 2011г.) ви предлагаме четири обучения. От всяко обучние ще получите международно признат сертификат.


Тема: „Всичко се променя...”
(Семинар за себепознание, себеприемане и себеразвитие)


За метода:
Един по-различен семинар за всеки, който иска да бъде разбъркан преди да се подреди ...Всеки от нас се е питал в определени моменти от живота си: „Кой съм аз?”, „Какво искам да правя с живота си?”, „Как да го постигна?”...
Мислите ли, че е възможно да получите отговори на тези, както и на много други въпроси само за два дни? А имате ли представа колко много нови въпроси ще се появят в главите ви след тези два дни? В семинара ще приложим кратки подходи, ерикосонянска похвати, както и методи на Симорон. Обещавам да не говоря много и затова съм заложил на практическата част на нещата. След 6 месеца ще се съберем пак за малко, за да видим кой до къде е стигнал с прилагането на усвоените по време на семинара знания.
Да сме наясно – мога да ви дам ключа но вие можете да отключите врата към себе си!

ЦЕЛИ НА СЕМИНАРА:
- Да горепосечените въпроси
- Да приемем себе си, такива каквито сме;
- Да разберем какво искаме от живота;
- Да събудим детето в нас;
- Да се срещнем със страховете си. Да разберем какво ни пречи, да ги преодолеем;
- Да осъзнаем илюзиите, в които живеем;
- Да се научим как да постигаме целите си;
- Да затвърдим наученото с практически упражнения;
- Да се забавляваме;

Водещ: Петър Петров – непораснало дете, търсач, провокатор, планинар, стопаджия и...е добре... магистър, специалност „Организационна психология”, обучител и консултант към МИКЦ „София - Център” (работа с потенциала ), ръководител на доволно количество семинари и тренинги. Web – www.lightwish.blog.bg и www.life-navigators.com

Времетраене на семинара: 11 и 12.07.2011г - От 10:00 до17:30 часа
Финансови условия – такса участие = 33лв (за членове на СМПБ) 50 за нечленовеТренинг курс : „Основи на кариерното консултиране"

Резюме на курса: Курса е предназначен за тези, които се занимават или планират да се занимават с професионално ориентиране и кариерно консултиране. Чрез него се формират базисни знания и умения за индивидуално консултиране за успешна кариерна реализация на ученици, студенти, безработни и на всички които се стремят към ефективен и удовлетворяващ професионален път


Цел на този курс е след преминаване и на трите модула, участниците да имат формирани знания и компетенции за кариерно консултиране. Да могат да оказват професионална помощ и подкрепа за кариерното развитие на консултираните от тях лица.
Съдържание на курса Участниците ще бъдат запознати с същността на кариерното консултиране и добрите практики в тази сфера в Европа и САЩ. Ще бъде представен модел за кариерно консултиране, базиран на себеуправление на професионалната кариера. Ще бъдат представени етапите на консултантския процес. Ще бъдат представен и предоставен богат методически инструментариум за кариерна диагностика – за диагностика на личностния потенциал, на водещите мотиви за кариерно поведение, на факторите детерминираши кариерното поведение, на затрудненията в кариерното мислене, наудовлетвореността от кариерата и т.н. . Ще бъдат представени водещите кариерни умения и модели за тяхното развиване. Ще бъде представен консултантски модел за изграждане на кариерен план и кариерна стратегия и за контрол по тяхното изпълнение. Специално внимание ще бъде отделено на бариерите пред успешната кариера, като бъдат представени и модели за анализ и справяне с препятствията пред успешната кариера.
Методология на курса: курса е насочен към формиране на практически умения, за това теорията ще бъде сведена до минимум и ще бъде предоставена под формата на учебни материали. Основен метод ще бъдат практически упражнения и симулации за диагностика и консултиране.
Обучението ще се води от Борислав Славчов – организационен психолог, консултант в сферата на човешките ресурси с над 10 години опит, с над 5 годишен изследователски опит в сферата на кариерното консултиране. Автор на редица публикации по темата и автор на редица диагностични инструменти за изследване на кариерното поведение.
Продължителност – два дни - 16 уч.часа
Дати на провеждане – 13 – 14 юли 2011
Цена на курса: 90 лв./ За членове на СМПБ 4- ти Април – 65 лв.ПОКАНА за изживяване на тема „ЧУДнО”

Ало! Обажда се Създателят в теб. Имам нужда да си поговорим. Време е да се събудя.

Някои наричат Създателя в себе си с други имена: потенциал, намерение, вътрешен АЗ, божестве начало, талант. Под думичката „Създател” ние разбираме способността на всеки човек да надхвърли обстоятелствата. Създателят в теб не зависи от пол, възраст, образование, етнос или други фактори.

Целта на това изживяване е да се начуим съзнатело да се свързв...аме със Съзадателя в нас. Всеки от нас е Създател на своята реалност. Ние непрекъснто „творим” света около нас – дали ще създаде рапсодия или някоя какафония, на него му е все едно. Ти сам решаваш каква реалност искаш да създадеш!

По време на това изживяване ти може:

- да се сприятелиш със Създателя в теб и да се научиш как заедно да разрешавате различни житейски ситуации
- да се срещнеш с интересни същества
- да погледнеш Света от друг ъгъл
- да осъзнаеш свободата, която живее в теб
- или просто да се насладиш на изживяването

Създатели на изживяването:
Андрей Ганев (www.life-navigators.com) и Петър Петров (www.1dayof.com)
Кога: 16 и 17 юли 2011г. от 10 до 17:00 часа.
Такса участие - 55лв(за членове на СМПБ) 80 за нечленове


Практически семинар „Основни умения за разработване на проекти”


Всеки от нас има идеи, които иска да реализира, но не му достигат средства и ресурси, някои от нас работят или членуват в организации, които трудно постигат целите си поради недостиг на финансови средства. Всички сме чували за европейските програми и възможности за финансиране, но ни се струват нещо далечно, трудно и непостижимо.

Този практически семинар е насочен към всички, които искат да усвоят конкретно know-how за това как се разработва успешен проект за външно финансиране.

Целта на семинара е да участниците в него да развият конкретни практически умения за работа с формуляри на проектни предложения. Те практически ще преминат през отделните етапи на разработване на проектното предложение. Ще бъдат формирани практически умения за формулиране на тема, цели и дейности на проекта. Ще се разискват специфики свързани с разписването на проектното предложение – работа с формуляр, с проектна документация и т.н. Специално внимание ще бъде отделено на особеностите на разработване на бюджета на проектното предложение. Като резултат от обучението участниците трябва да имат готови подробни разписани проектни идеи, които да доразвият и да кандидатстват за финансиране.
На най-добрите от преминалите курса ще бъде дадена възможност за работа в екип по разработване на конкретни проекти.
Цена на семинара: 120лв./ За членове на СМПБ 4- ти Април – 90 лв.
Обучението ще се води от Борислав Славчов – сертифициран експерт по „Управление на европейски програми и проекти”, консултант с дългогодишен опит в разработване и управление на проекти по различни оперативни програми.
Дати на провеждане – 09– 10 юли 2011 от 10:00 до 17:00 часа

Минимум брой участници за провеждане на всяко обучение – 6 човека.
На завършилите курса ще бъде издаден сертификат.
Място за провеждане на обученията: Град София, ул Райно Попович 5
Срок за записване и плащане по банков път: 8 юли 2011
Начин на записване – тел. 0884385706 и e-mail – ishi@abv.bg Петър Петров