Loading...

Потребител:
Парола:
  Заявка за регистрация > 

 
  Новини
  Форум
  Галерия
  Библиотека
  Членство
  Клон Благоевград
  Клон Бургас
  Клон Варна
  Клон В.Търново
  Клон Враца
  Клон Пловдив
  Клуб СУ София

 
 Име
 
 e-mail
 
 Текст
 

    Това са хората,които управляват СМПБ 

2013-2015г.

Управителен съвет

Марина Грънчарова - председател на СМПБ
president@4april.eu

Таня Бозукова - зам-председател на СМПБ
vicepresident@4april.eu  

Евгения Лазарова  - секретар на СМПБ
secretary@4april.eu

Петя Илиева - Координатор Информационно обслужване


Лили Димитрова - MR, EFPSAКоординатори на районни клонове и клубове

Координатор на клон  Благоевград
Марина Грънчарова
marina_gr@abv.bg

Председател на клон Пловдив
Даниел Джинсов
daniel_dsp_16@abv.bg

Председател на клон Велико Търново
Ралица Карева

ralitsa_kareva@gmail.com

Координатор на клон Варна

Координатор на клон Бургас
Светозар Димитров
svetozardimitroff@gmail.com

Координатор на клуб "Софийски университет"
Мариан Васев
mvasev@gmail.com

Координатор на клуб "Нов български университет"
Марина Грънчарова
marina_gr@abv.bg

Координатор - проекти и инициативи:

 Кристина Станчева - evs4april@gmail.com