Loading...

Потребител:
Парола:
  Заявка за регистрация > 

 
  Новини
  Форум
  Галерия
  Библиотека
  Членство
  Клон Благоевград
  Клон Бургас
  Клон Варна
  Клон В.Търново
  Клон Враца
  Клон Пловдив
  Клуб СУ София

 
 Име
 
 e-mail
 
 Текст
 

 Станете част от голямото семейство

на младите психолози в България!!!

 
       За да станете член на СМПБ 4-ти Април, е необходимо:
1.      Да изтеглите и да попълните  молба за членство от тук.
2.    Да заплатите  встъпителна вноска за регистрация в размер на 3лв. и годишен членски внос(20 лв. за работещи, 15 лв. за студенти и безработни)
3.      Дa изпратите попълнения регистрационен формуляр на e-mail: office@4april.eu 
 

Членския внос може да заплатите на регионалния координатор на СМПБ "4-ти aприл" във вашия регион или по банков път на следната банкова сметка:

 

BIC/Swift – RZ BBB GSF
IBAN - BG52RZ BB9155 1087 101610
Име на банката– Райфайзен Банк
Сдружение на младите психолози 4-ти април
Причина – членски внос
Задължително пишете вашето име като вносител!!!
 

5.      След заплащане на членския внос, в двуседмичен срок ще получите: сертификат за членство в СМПБ „4-ти Април” и Европейската асоциация на студентските психологически асоциации (EFPSA), както и пароли за достъп до всички страници на уеб сайта и регистрация в националната база данни на младите психолози в България.

 


Очакваме ви!