Loading...

Потребител:
Парола:
  Заявка за регистрация > 

 
  Новини
  Форум
  Галерия
  Библиотека
  Членство
  Клон Благоевград
  Клон Бургас
  Клон Варна
  Клон В.Търново
  Клон Враца
  Клон Пловдив
  Клуб СУ София

 
 Име
 
 e-mail
 
 Текст
 

 След последното си заседание (на 04.01.2011г.) Управителният съвет (УС) на СМПБ гласува отново идеята за Работните групи, така да се каже децентрализиране на власттa.


Идеята ни е хората ни да генерират идеи за дейности и сами да вършат нещата, разбира се, с одобрението на УС. Всяка работна група ще има един координатор, който ще разпределя дейностите и ще следи за тяхното изпълнение. За всяка работна група има по един член на УС, който следи развитието на групата и помага за решаването на проблемите.


Търсим  хора за следните работни групи:


1. Международна дейност. Включва следните дейности:
- Информиране за международни събития, проекти и възможности за обучение в чужбина
- Търсене и коопериране с партньори от Европа и света за международни проекти и обмени
- Партньорство с EFPSA
- Предоставяне на информация за дейностите на EFPSA
- Промотиране на EFPSA и запознаване с услугите, които предлага на студентите по психология в цяла Европа
- Други дейности – изцяло зависят от теб 
Координатор: Евгения Лазарова – nr@4april.eu


2. PR и Реклама. Включва следните дейности:
- Представяне на СМПБ в учебни заведения пред младите хора в България.
- Мотивиране на нашите членове да се включат в дейности
- Други дейности – изцяло зависят от теб 
Координатор: Даниел Джинсов – pr@4april.eu


3. Научно-изследователска и Издателска дейност. Включва следните дейности:
- Издаването на периодично онлайн издание на вестника на СМПБ
- Възстановяване традицията за годишна награда за най-перспективен студент по психология
- Организиране на първа национална студентска конференция на младите психолози (2011г)
- Други дейности – изцяло зависят от теб 
Координатор: Димитър Божилов - research@4april.eu


4. Проекти. Включва следните дейности:
- Търсене на информация за текущи проекти, грандове и програми , по които може да участва СМПБ
- Разработване и управление на проекти
- Други дейности – изцяло зависят от теб
Координатор: Ралица Симонска – ralitsass@abv.bg


5. Уеб екип. Включва следните дейности:
- Поддръжка на уеб сайта на СМПБ (набиране на актуална информация, търсене на новини, поддръжка на форума и галерията и др. )
- Реклама на уеб сайта на СМПБ
- Поддръжка на електронната поща на СМПБ
- Други дейности – изцяло зависят от теб
Координатор: Ина Карова – webteam@4april.eu


6. Обучителен център. Включва следните дейности:
 - Организиране на различни курсове и обучения
 - Търсене на подходящи лектори, обучители и треньори
 - Обучение на обучители
 - Други дейности – изцяло зависят от теб
Координатор: Петър Петров – ishi@abv.bg


7. Младежки политики. Включва следните дейности:
 - Търсене на информация за младежки политики и младежки организации
 - Активно участие в срещи с други младежки организации
 - Създаване и поддръжка на контакти с други неправителствени организации
 - Други дейности – изцяло зависят от теб
Координатор: Даниел Джинсов - mladejki.politiki@4april.eu


8. Отворени групи. Тук можете да изпращате своите идеи. Те ще бъдат обсъдени и, ако ни харесат,
вие ще станете координатор на групата: workgroups@4april.eu
Възможно е да се включите в повече то една група, ако смятате, че ще можете да изпълнявате
пълноценно задачите си. Помислете си преди да се включите в някоя от тях. Искаме действащи групи.


Ако решите да станете част от някоя от групите, моля свържете с нас: office@4april.eu